Doelgroep
Logopedie voor anderstaligen
Heeft u Nederlands als 2e taal en wilt u met minder accent leren spreken? Dan bent u aan het goede adres! De logopedist bij Spreekpunt is tevens NT2-docent en heeft specifieke kennis en ruime ervaring op dit gebied.

Presentatie - of uitspraakverbetering
Het hebben van een licht accent is meestal geen probleem. Stelt uw beroep of studie echter meer eisen aan uw uitspraak? Of wilt u uw presentatievaardigheden verbeteren? Spreekpunt helpt u inzicht te krijgen in uw sterke en zwakke punten. U krijgt praktische aanwijzingen en oefeningen om uw uitspraak te verbeteren. Daarbij worden de nonverbale aspecten zeker niet vergeten!

© 2011 Spreekpunt